Sludinājums: Graudu pirmapstrādes kompleks

Publicēts
06.03.2017
06.03.2017
Pasūtītājs
SIA Divjumi (41701006771)
Termiņš
20.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/03/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Divjumi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701006771

Adrese

Līgo iela 19, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3022

Tālruņa numurs(-i)

29105981

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Einārs Vinters, valdes loceklis, 29105981, einarsvinters@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes kompleks

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jāķīlas, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

620856.16 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jāķīlas, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

487290__0_Specifikcijagraudukaltei.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv