Sludinājums: Zālāju sējmašīna

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Pauguri" (52101002471)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Pauguri"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52101002471

Adrese

"Pauguri", Priekules pagasts, Priekules novads, Latvija, LV-3434

Tālruņa numurs(-i)

+37129176910

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Uldis Innis, +37129176910, pauguriem@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zālāju sējmašīna

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Pauguri", Priekules pagasts, Priekules novads LV 3434

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

8000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Pauguri", Priekules pagasts, Priekules novads LV 3434

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Piegādes pretendentam pieredze atbilstošajā jomā ne mazāka par 1 gadu.

10.  Pievienotie dokumenti

474474__0_tehniskaspecifikacijazljusjmana.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv