Sludinājums: Traktors ar frontālo iekrāvēju saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Aigars Prikulis (30078112166)
Termiņš
07.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Aigars Prikulis

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

30078112166

Adrese

Vītoli, ciems Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, Latvija, LV-5329

Tālruņa numurs(-i)

22105157

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aigars Prikulis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors ar frontālo iekrāvēju saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vītoli, ciems Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

28/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

89000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vītoli, ciems Kļins, Rušonas pagasts, Riebiņu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473778__0_traktorsprikulis.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv