Sludinājums: traktors

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Kalupes pagasta zemnieku saimniecība "LAZDIŅI" (41501007948)
Termiņš
08.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Kalupes pagasta zemnieku saimniecība "LAZDIŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501007948

Adrese

"Lazdiņi", Kuklišķi, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450, Latvija, LV-5450

Tālruņa numurs(-i)

26396564 , 28677197

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Reinis Lazdāns ; t. 28677197 , 26396564 ; e-pasts: reinis.lazdans@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Lazdiņi”, Kuklišķi, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/04/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Lazdiņi”, Kuklišķi, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473742__0_traktoratehniskspecifikcija.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv