Sludinājums: sējmašīna

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Raimonds Čivčs (31038012165)
Termiņš
08.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Raimonds Čivčs

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

31038012165

Adrese

Bērzu iela 5, Jaunsilavas, Turku pagasts, Latvija, LV-5316

Tālruņa numurs(-i)

29816292

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Raimonds Čivčs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

sējmašīna

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Bērzu iela 5, Jaunsilavas, Turku pagasts, LV-5316

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

42000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Bērzu iela 5, Jaunsilavas, Turku pagasts, LV-5316

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473839__0_specifikacijasejmasina.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv