Sludinājums: Precīzās izsējas sējmašīna

Publicēts
20.11.2016
20.11.2016
Pasūtītājs
Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI" (44101001078)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101001078

Adrese

"Ceriņi", Jeru pagasts, Rūjienas novads, Latvija, LV-4234

Tālruņa numurs(-i)

29497290

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

iepirkuma speciālists, Austris Kļaviņš, 29497290, austris.klavins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Precīzās izsējas sējmašīna

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Ceriņi", Jeru pagasts, Rūjienas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Ceriņi", Jeru pagasts, Rūjienas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv