Sludinājums: Graudu kombains

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
SIA "AGRO BALTPROM" (40103586463)
Termiņš
14.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "AGRO BALTPROM"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103586463

Adrese

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 38 k-1 -131A, Latvija, LV-1067

Tālruņa numurs(-i)

20171717

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Vitālijs Cvetkovs, t.:20171717

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Muitas iela 1, Kalkūnes pag., Daugavpils novads, LV-5449

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

29/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

135000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

14/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Anniņmuižas bulvāris 38 k-1-131A, Rīga, LV-1067

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

474295__0_tehspeckombains.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv