Sludinājums: Traktors ar jaudu no 500 ZS

Publicēts
28.10.2016
28.10.2016
Pasūtītājs
z/s Eriņi (43601015600)
Termiņš
07.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/10/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z/s Eriņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601015600

Adrese

"Eriņi" Codes pagasts Bauskas novads, Latvija, LV-3901

Tālruņa numurs(-i)

28307080

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63929134

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Liene Grantiņa, 28307080, lienegrantina@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors ar jaudu no 500 ZS

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Pagrabiņš" Dāviņu pagasts Bauskas novads LV-3929

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

334000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Eriņi" Codes pagasts Bauskas novads LV-3901

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsts dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

469873__0_Lielaistraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv