Sludinājums: Traktors.

Publicēts
28.10.2016
28.10.2016
Pasūtītājs
Lagužnieces Tamāras Codes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽMALES" (53601004581)
Termiņš
14.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/10/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lagužnieces Tamāras Codes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽMALES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

53601004581

Adrese

Bauskas novads , Codes pagasts, "Mežmales", Latvija, LV-3910

Tālruņa numurs(-i)

29123396

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības īpašniece Tamāra Lagužniece tālr.29123396,e-pasts;mezmales@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Bauskas novads,Codes pagasts,Mežmales u,LV-3910

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/04/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

14/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Bauskas novads,Codes pagasts,Mežmales

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

10.  Pievienotie dokumenti

469939__0_tehn.spec.traktorsmezmales216.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv