Sludinājums: Graudu kombains

Publicēts
28.10.2016
28.10.2016
Pasūtītājs
ZS Brizgas (48501016639)
Termiņš
11.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/10/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Brizgas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501016639

Adrese

"Ainavas", Nīgrandes pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3899

Tālruņa numurs(-i)

+37129340662

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

vadītāja Sanda Ļaudāma, 29340662, brizgas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Meldzere, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

185000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

11/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Meldzere, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv