Sludinājums: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
28.10.2016
28.10.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Priedule" (49201001027)
Termiņš
11.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/10/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Priedule"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49201001027

Adrese

Priedule,Pūres pagasts,Tukuma novads Lv-3124, Latvija, LV-3124

Tālruņa numurs(-i)

63191168

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63191168

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

ZS"Priedule" pārvaldniece Biruta Jēkabsone, 63191168, zs_priedule@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes diski

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Priedule, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/04/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

45000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

11/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Priedule, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Ziemeļkurzemes RLP

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Lauku saimniecību modernizācija

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

469972__0_DiskiCRXLIUBspecifikcija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv