Sludinājums: Augsnes apstrādes agregāts

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Piekalni" (41501025356)
Termiņš
07.09.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/08/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Piekalni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501025356

Adrese

"Zundi", Zundi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, Latvija, LV-5687

Tālruņa numurs(-i)

26361195

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s "Piekalni" īpašnieks Mārtiņš Vaičulis, tālr.26361195, martinsvaiculis@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes agregāts

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Zundi", Zundi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/10/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

6000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/09/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Zundi", Zundi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1. apkšpasakums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

462166__0_2augsnesapstradesagregats.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv