Sludinājums: Traktora ar lāpstu iegāde, piegāde

Publicēts
12.07.2016
12.07.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'EV Serviss' (50003924621)
Termiņš
26.07.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/07/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'EV Serviss'

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003924621

Adrese

'Silvēveri', Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, Latvija, LV-2145

Tālruņa numurs(-i)

+37129138692

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Edmunds Vīgants, t.+37129138692, evserviss@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktora ar lāpstu iegāde, piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

'Silvēveri', Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

19/01/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

26/07/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski: evserviss@gmail.com

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. "Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" 1. apakšpasākuma ‘Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībā’ ietvaros.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

457654__0_Traktorsarlapstu.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv