Rezultāts: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Amatas novada pašvaldība (90000957242)
Uzvarētājs
ZS Gubkalni (49501006095), SIA Maribu (44103050951), SIA Vecpiebalgas kompānija (40003319712)
Summa
19 010,00 EUR
Sludinājums
www.amatasnovads.lv/iepirkumi/iepir...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Amatas novada pašvaldība, 90000957242
Pasta adrese: "Ausmas", Amatas novads, LV - 4101
Pilsēta/Novads: nav Pasta indekss: LV-4101 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iveta Herbsta Tālruņa numurs: 25639507
E-pasta adrese: iveta.herbsta@and.lv Faksa numurs: 64127942
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.amatasnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.amatasnovads.lv/iepirkumi/iepirkumi-8-2-panta-kartiba-2/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 2
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldības pagastos

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
60000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

19010 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ANP 2015/24

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ZS Gubkalni, 49501006095

Pasta adrese: Jaunlapsas Līgatnes pag.

Pilsēta/Novads: Līgatnes novads

Pasta indekss: LV 1 4108

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: janis.roms@e-apollo.lv

Tālruņa numurs: 29640398

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 970    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 970    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ZS Gubkalni, 49501006095

Pasta adrese: Jaunlapsas Līgatnes pag.

Pilsēta/Novads: Līgatnes novads

Pasta indekss: LV 1 4108

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: janis.roms@e-apollo.lv

Tālruņa numurs: 29640398

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1640    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1640    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Maribu, 44103050951

Pasta adrese: Meža Staiduļi Raunas pag.

Pilsēta/Novads: Raunas novads

Pasta indekss: LV 4131

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: prizma.cesis@inbox.lv

Tālruņa numurs: 293963666

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2250    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2250    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Maribu, 44103050951

Pasta adrese: Meža Staiduļi Raunas pag.

Pilsēta/Novads: Raunas novads

Pasta indekss: LV 4131

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: prizma.cesis@inbox.lv

Tālruņa numurs: 293963666

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2100    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2100    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Maribu, 44103050951

Pasta adrese: Meža Staiduļi Raunas pag.

Pilsēta/Novads: Raunas novads

Pasta indekss: LV 4131

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: prizma.cesis@inbox.lv

Tālruņa numurs: 293963666

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4900    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4900    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Maribu, 44103050951

Pasta adrese: Meža Staiduļi Raunas pag.

Pilsēta/Novads: Raunas novads

Pasta indekss: LV 4131

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: prizma.cesis@inbox.lv

Tālruņa numurs: 293963666

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2000    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Vecpiebalgas kompānija, 40003319712

Pasta adrese: Brīvības gatve 362

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1006

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vecpeibalgaskompanija@outlook.com

Tālruņa numurs: 29460781

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2600    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2600    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 8        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Vecpiebalgas kompānija, 40003319712

Pasta adrese: Brīvības gatve 362

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1006

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vecpeibalgaskompanija@outlook.com

Tālruņa numurs: 29460781

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2550    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2550    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkums sadalīts daļās


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv