Rezultāts: Miglotājs

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Rapši" (43601028855)
Uzvarētājs
SIA „AMAZONE” (46103001507)
Summa
77 500,00 EUR
Tālrunis
29340453

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Rapši"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601028855

 Adrese: “Jaunbērziņi”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, Latvija, LV-3936

 Tālruņa numurs(-i): 29340453
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s „Rapši” īpašnieks Rolands Majevskis, Mob.tel. 29340453, meils3@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Miglotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „AMAZONE” 46103001507 Deksnes 9, Padures pag., Kuldīgas nov., LV – 3321 Latvija
SIA „DOJUS Latvija” 40103315280 „Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
OU Jatiina EE101141017 Kauba tee 10, Torvandi, Ulenurme 61715, Tartumaa Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „AMAZONE”  46103001507  Deksnes 9, Padures pag., Kuldīgas nov., LV – 3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 77500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv