Rezultāts: Disku kultivators.

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība “Krāces” (42401013716)
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība “Krāces”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401013716

Adrese

"Lejkrāces", Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4631

Tālruņa numurs(-i)

29115363

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Konsultante, Ināra Smirnova, 28625577, inara.smirnova@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Disku kultivators.

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/01/2016

4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem

Iepirkums beidzies bez rezultātiem.

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv