Rezultāts: Disku kultivators

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA "JAUNZEMNIEKI Z " (47101007947)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
36 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "JAUNZEMNIEKI Z "

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47101007947

Adrese

"Jaunzemnieki", Barkavas pagasts Madonas novads, Latvija, LV-4834

Tālruņa numurs(-i)

29279328

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Jānis Zeps, mob.29279328

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Disku kultivators

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, Latvija, LV-1058 Latvija
SIA "HETA" 45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, Latvija, LV4801 Latvija
LPKS LATRAPS 58503007191 Lietuvas iela 16 a , Elejas pagasts, Jelgavas novads, Latvija Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, Latvija, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

36000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv