Rezultāts: Traktors ar frontālo iekrāvēju

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība Vecpoļi (47101006513)
Uzvarētājs
SIA Dojus Latvija (40103315280)
Summa
84 150,00 EUR
Tālrunis
+37129208464

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība Vecpoļi

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 47101006513

 Adrese: 'Vecpoļi', Praulienas pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4825

 Tālruņa numurs(-i): +37129208464
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Imants Penelis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors ar frontālo iekrāvēju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 27/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, Latvija, LV-1003 Latvija
SIA Dojus Latvija 40103315280 Ceļa zeme', Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dojus Latvija 40103315280 'Ceļa zeme', Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, Latvija, LV-1003 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Dojus Latvija  40103315280  'Ceļa zeme', Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 84150 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Avots: pvs.iub.gov.lv