Sludinājums: Traktors ar frontālo iekrāvēju

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
SIA Rubīnu jēri (40103602363)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
29232737

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Rubīnu jēri

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103602363

Adrese: Rīga Bērzupes iela 8 dz 6 , Latvija, LV 1004

Tālruņa numurs(-i): 29232737
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Inga Paņko valdes priekšsēdētāja, 29232737, erikan@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors ar frontālo iekrāvēju
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Kūtskalns, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4123
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/12/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 55000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kūtskalns, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4123
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): (ELFLA) pasākums "Investīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
9. Cita informācija (ja nepieciešams): nav
10. Pievienotie dokumenti 435574__0_RJtraktorsL.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv