Rezultāts: traktors

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Strautiņi" (45401009332)
Uzvarētājs
SIA „DOJUS Latvija” („Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV - 2123)
Summa
185 395,00 EUR
Tālrunis
28306220

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "Strautiņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401009332

 Adrese: Strautiņi, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, Latvija, LV5220

 Tālruņa numurs(-i): 28306220
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašniece Līga Linde, tālr. 28306220; strautini82@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „DOJUS Latvija” 40103315280 „Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV - 2123 Latvija
SIA „LATRAPS” 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV – 3023 Latvija
SIA „AGRIBALT” 40003947232 Garozas iela 12, Jelgava, LV – 3002 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „DOJUS Latvija”  „Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV - 2123  40103315280  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 185395 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv