Sludinājums: Traktors

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Z.s Robežupes (44101015519)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
26658982

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z.s Robežupes

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101015519

Adrese: Robežupe, Grundzāles pag., Smiltenes nov., Latvija, LV-4713

Tālruņa numurs(-i): 26658982
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Inga Ceļmillere, 26658982, inga.celmillere@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Robežupe, Grundzāles pag., Smiltenes nov.
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/07/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 70500 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Robežupe, Grundzāles pag., Smiltenes nov. vai elektroniskais pasts inga.celmillere@inbox.lv
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 435652__0_CENUAPTAUJASTEHNISKSPECIFIKCIJAtraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv