Rezultāts: Starprindu kultivators

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Paškauska zemnieku saimniecība "LIEPAS" (45101003222)
Uzvarētājs
SIA AR Agro (43603039552)
Summa
27 700,00 EUR
Tālrunis
29459558

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Paškauska zemnieku saimniecība "LIEPAS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45101003222

 Adrese: Dobeles nov., Auru pag., "Liepas", LV-3701, Latvija, 3701

 Tālruņa numurs(-i): 29459558
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītājs Uldis Buraks, 29115946

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Starprindu kultivators
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Abilita 40003514098 Institūta iela 1,Ulbroka, Stopiņu nov.LV2130 Latvija
SIA AR Agro 43603039552 “Varavīksnes”, Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov.,LV-3722 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AR Agro  43603039552  “Varavīksnes”, Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov.,LV-3722  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 27700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv