Rezultāts: rugaines kultivators

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Lejas" (43201015338)
Uzvarētājs
SIA "Dotnuvos Projektai" (43603041881)
Summa
13 500,00 EUR
Tālrunis
29104631

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "Lejas"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201015338

 Adrese: "Lejas", Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, Latvija, LV-4587

 Tālruņa numurs(-i): 29104631
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z.s."Lejas" īpašnieks Andris Slišāns. tel. 29104631, e pasts andrimxxx@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: rugaines kultivators
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuvos Projektai" 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 Latvija
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
SIA "HETA" 45401013450 Saules iela 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
LPKS "LATRAPS" 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Dotnuvos Projektai"  43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 13500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ZM LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv