Rezultāts: Miglotājs

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
SIA "JAUNZEMNIEKI Z " (47101007947)
Uzvarētājs
SIA "AGRO TRADE" (58503016531)
Summa
24 731,00 EUR
Tālrunis
29279328

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "JAUNZEMNIEKI Z "

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 47101007947

 Adrese: "Jaunzemnieki", Barkavas pagasts Madonas novads, Latvija, LV-4834

 Tālruņa numurs(-i): 29279328
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Jānis Zeps, mob.29279328

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Miglotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AGRO TRADE" 58503016531 "Mežmaļi", Zaņas pagasts, Saldus novads, Latvija, LV3801 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, Latvija, LV-1058 Latvija
SIA "HETA" 45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, Latvija, LV4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "AGRO TRADE"  58503016531  "Mežmaļi", Zaņas pagasts, Saldus novads, Latvija, LV3801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 24731 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv