Rezultāts: Graudaugu kombains

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Murmastienas pagasta Sārnu ciema zemnieku saimniecība "CELMIŅI" (47101011872)
Uzvarētājs
SIA DOJUS LATVIJA (47101011872)
Summa
284 400,00 EUR
Tālrunis
29226572, 26140499

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Murmastienas pagasta Sārnu ciema zemnieku saimniecība "CELMIŅI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 47101011872

 Adrese: "Celmini", Murmastienes pagasts ,Varakļānu novads , Latvija, LV-4836

 Tālruņa numurs(-i): 29226572 , 26140499
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): pārvaldnieks Aivars Trops , mob. 29226572

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudaugu kombains
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 21/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DOJUS LATVIJA 47101011872 Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA AGRIBALT 40003347232 Garozas iela 12, Jelgava, LV-3002 Latvija
LPKS LATRAPS 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA DOJUS LATVIJA  47101011872  Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 284400 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv