Rezultāts: Augsnes veltnis

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Priednieki" (43201012172)
Uzvarētājs
SIA "LAJA" (47103000680)
Summa
7 395,04 EUR
Tālrunis
26545313

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Priednieki"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201012172

 Adrese: "Priednieki", Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, Latvija, 4406

 Tālruņa numurs(-i): 26545313
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības vadītājs: Mārtiņš Upāns, tālr.: 26545313, e-pasts: priedniekiup@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes veltnis
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 28/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1 c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV - 2130 Latvija
SIA "Agrotehnika Smiltene" 44103034124 Silva - 23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729 Latvija
SIA "Baltic Professional" 40103337911 "Upeslejas 12" - 44, Upeslejas, Stopiņu novads, LV - 2118 Latvija
SIA "LAJA" 47103000680 Rūpniecības iela 49 A, Madona, LV - 4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "LAJA"  47103000680  Rūpniecības iela 49 A, Madona, LV - 4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 7395.04 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv