Sludinājums: Arkla iegāde

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Kaspars Logins (08079212029)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
26402768

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Kaspars Logins

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 08079212029

Adrese: "Ozoliņi", Lēdurgas pag., Krimuldas nov.., Latvija, LV-4012

Tālruņa numurs(-i): 26402768
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Kaspars Logins, T. 26402768, kaspars.logins@outlook.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkla iegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Ozoliņi" Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/09/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 24000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Ozoliņi" Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams): nav
10. Pievienotie dokumenti 435674__0_loginsarkls.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv