Sludinājums: Traktors

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "APSKALNES" (41501010562)
Termiņš
07.01.2016
Tālrunis
29485284

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "APSKALNES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501010562

Adrese: "Apskalnes", Kuliniški, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, LV-5671

Tālruņa numurs(-i): 29485284
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): zemnieku saimniecības īpašnieks Aigars Trušelis, 29485284, kuliniski@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Apskalnes", Kuliniški, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, LV-5671
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/07/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 90000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 07/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Apskalnes", Kuliniški, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, LV-5671
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430701__0_SpecifikacijaApskalnes3.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv