Sludinājums: Traktors

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
SIA "VANČI" (51703003521)
Termiņš
30.12.2015
Tālrunis
29516996

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "VANČI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51703003521

Adrese: JELGAVAS NOV. JAUNSVIRLAUKAS PAG. VECSVIRLAUKA, Latvija, LV-3031

Tālruņa numurs(-i): 29516996
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, RINALDS BĀRS, 29516996, vanci@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: JELGAVAS NOV. JAUNSVIRLAUKAS PAG. VECSVIRLAUKA
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 08/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 145000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 30/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 8:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: JELGAVAS NOV. JAUNSVIRLAUKAS PAG. VECSVIRLAUKA
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): LAUKU SAIMNIECĪBAS MODERNIZĀCIJA
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 342732__0_TehniskaspecSIAVanciTraktorsIUB.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv