Sludinājums: Traktors 220-250 ZS

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
SIA "RAMAD" (40103269530)
Termiņš
14.01.2016
Tālrunis
26588615

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "RAMAD"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103269530

Adrese: Grīvas iela 19 - 52, Rīga, Latvija, LV-1055

Tālruņa numurs(-i): 26588615
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītājs Andis Kozlovs, 26588615, andis.kozlovs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors 220-250 ZS
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Cirmas bekons", Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5701
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/10/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 90000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 14/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Cirmas bekons", Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5701
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 430755__0_Spectrakt215.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv