Rezultāts: “Tehnikas un aprīkojuma iegāde materiāli tehniskās bāzes pilnveides vajadzībām”

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Atvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts" (900021276)
Uzvarētājs
A. Limanska individuālais komercuzņēmums EDUARDS (40002009786), SIA "AGRITRADE R" (42403026857)
Summa
18 463,08 EUR
Sludinājums
www.lvai.lv/Iepirkums.html...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Atvasināta Publiska Persona"Latvijas Valsts Augļkopības Institūts", 900021276
Pasta adrese: Graudu iela 1
Pilsēta/Novads: Dobele Pasta indekss: LV-3701 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ērika Karro Tālruņa numurs: 63722294
E-pasta adrese: erika.karro@lvai.lv Faksa numurs: 63781817
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvai.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvai.lv/Iepirkums.html

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: atvasināta publiska persona
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: zinātne
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


"Tehnikas un aprīkojuma iegāde materiāli tehniskās bāzes pilnveides vajadzībām"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Graudu ielā 1, Dobele, Dobeles novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Tehnikas un aprīkojuma piegāde materiāli tehniskās bāzes pilnveides vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
16110000-9 16120000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

18463.08 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LVAI 2015/11

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tehnikas un aprīkojuma piegāde materiāli tehniskās bāzes pilnveides vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: A. Limanska individuālais komercuzņēmums EDUARDS, 40002009786

Pasta adrese: Telegrāfa iela 6-30

Pilsēta/Novads: Tukums, Tukuma novads

Pasta indekss: LV-3101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: als48@inbox.lv

Tālruņa numurs: 26349078

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7190    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7190    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tehnikas un aprīkojuma piegāde materiāli tehniskās bāzes pilnveides vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "AGRITRADE R", 42403026857

Pasta adrese: Bērzpils iela 34-2

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@agritrader.lv

Tālruņa numurs: 26016100

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11273.08    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11273.08    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

5. daļā iepirkuma procedūra izbeigta, jo nepieteicās neviens pretendents.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkuma sadalījums pa daļām; 1. un 3. daļai uzvarētājs - A. Limanska individuālais komercuzņēmums EDUADRS ; 2. un 4. daļai uzvarētājs - SIA "AGRITRADE R"


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv