Sludinājums: Rugaines kultivators.

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Z/S Muldas (48501013011)
Termiņš
30.12.2015
Tālrunis
29181725

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S Muldas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501013011

Adrese: ‘’Muldas’’,Bikstu pagasts,Dobeles novads, Latvija, LV-3713

Tālruņa numurs(-i): 29181725
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Zemnieku saimniecības īpašnieks Gatis Rāviņš ,tālr. 29181725 ,e-pasts; muldas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rugaines kultivators.
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: “Muldas”, Bikstu pagasts, Dobeles novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/12/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 70000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 30/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Muldas”, Bikstu pagasts, Dobeles novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālaojos aktīvos.
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav.
10. Pievienotie dokumenti 429399__0_tehn.spec.zsMuldasrugaineskultivators2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv