Sludinājums: Rugaines kultivators

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
SIA "Artis JP" (40003402933)
Termiņš
23.12.2015
Tālrunis
63485552, 63485550

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Artis JP"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003402933

Adrese: Uliha iela 57, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i): 63485552
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63485550

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītājs Natālija Grigorjeva, 63485552, artisjp@artisjp.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rugaines kultivators
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Kizili", Gramzdas pagasts, Priekules novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 100000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 23/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Uliha iela 57, 3.st. , Liepāja, LV-3401
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 429115__0_Kultivatorsspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv