Sludinājums: miglotājs pašgājējs

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
ZS "Māliņi (45101004035)
Termiņš
23.12.2015
Tālrunis
29155724

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Māliņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45101004035

Adrese: " Māliņi" Bukaišu pagsts, Tērvetes novads, Latvija, LV3174

Tālruņa numurs(-i): 29155724
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks, Ainars Miķelsons, 29155724, zsmalini@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: miglotājs pašgājējs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: " Māliņi" Bukaišu pagsts, Tērvetes novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/09/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 229000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 23/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:17
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: " Māliņi" Bukaišu pagsts, Tērvetes novads, LV3714
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Eiropas fonda lauku attīstībai ( ELFLA)
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumam lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 429336__0_zsmalinimiglotajspasgajejs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv