Sludinājums: Kombinētā sējmašīna

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
SIA"Latvijas Grauds" (48503023156)
Termiņš
28.12.2015
Tālrunis
+37126468996

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA"Latvijas Grauds"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48503023156

Adrese: Dobeles nov., Krimūnu pag., "Paugurīši", LV-3719, Latvija, 3719

Tālruņa numurs(-i): +37126468996
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Vadītājs, Elvis Lazdiņš, 26468996, Lazdins.elvis@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kombinētā sējmašīna
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Dobeles nov., Krimūnu pag., "Paugurīši", LV-3719
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 53000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 28/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Paugurīši", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES ELFLA 4.1.apakšpasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Sākotnējie piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz paziņojumā norādīto e-pastu, gala piedāvājums - tikai sagatavots uz uzņēmuma veilapas, latviešu valodā, parakstīts oriģināls.
10. Pievienotie dokumenti 429171__0_TehnspecSejmasina.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv