Sludinājums: Graudu sējmašīna

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
SIA AGRO J.U. (42103037870)
Termiņš
06.01.2016
Tālrunis
26551534

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA AGRO J.U.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103037870

Adrese: Kuršu iela 17-2N, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i): 26551534
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes priekšsēdētājs Uldis Jaunzemis, 26551534, uldisjaunzemis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu sējmašīna
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Aņķi", Gaviezes pagasts, Grobiņas novads, LV-3433
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 85000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kuršu iela 17-2N, Liepāja, LV-3401
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430706__0_specsejmasinaAgroJU.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv