Sludinājums: Frontālais iekrāvējs

Publicēts
29.11.2015
29.11.2015
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Priedule" (49201001027)
Termiņš
12.12.2015
Tālrunis
63191168, 63191168

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/11/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Priedule"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 49201001027

Adrese: Priedule,Pūres pagasts,Tukuma novads Lv-3124, Latvija, LV-3124

Tālruņa numurs(-i): 63191168
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63191168

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Pārvaldniece, Biruta Jēkabsone, 63191168, zs_priedule@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Frontālais iekrāvējs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Z/S "Priedule", Angārs graudu kalte, Daigones iela 17, Pūre,Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 16000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 12/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Z/S "Priedule" , Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Ziemeļkurzemes RLP
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Lauku saimniecību modernizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 428286__0_Frontalaisiekravejs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv