Sludinājums: Aktīvās piedziņas disku arkls

Publicēts
19.07.2015
19.07.2015
Pasūtītājs
Sia "Grigaļi" (46101009493)
Termiņš
31.07.2015
Tālrunis
29171689

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/07/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sia "Grigaļi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 46101009493

Adrese: "Grigaļi", Rudbāržu pag., Skrundas nov., Latvija, LV-3325

Tālruņa numurs(-i): 29171689
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs Indulis Zīlītis, 29171689, siagrigali@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Aktīvās piedziņas disku arkls
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Grigaļi", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/11/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 18500 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 31/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Grigaļi", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 413981__0_Diskuarkls.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv