Sludinājums: Traktors

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
SIA "Dižzelmenis" (40103769304)
Termiņš
30.06.2015
Tālrunis
26339331

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Dižzelmenis"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103769304

Adrese: Irbenes iela 14A-23, Rīga, Latvija, LV-1058

Tālruņa numurs(-i): 26339331
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Guntis Trupavnieks, tel.27148728, e-pasts: taisuks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, „Autogarāža”
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 100000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 30/06/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Irbenes iela 14A-23, Rīga, LV-1058
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 409672__0_DizhzelmenisTehniskaisaprakststraktoram22116215labotais.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv