Rezultāts: Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde finanšu līzingā SIA “ALŪKSNES NAMI” vajadzībām

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
SIA Alūksnes nami (40003410625)
Uzvarētājs
STOLLER SIA (40003226944)
Summa
27 017,00 EUR
Sludinājums
www.aluksne.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA Alūksnes nami, 40003410625
Pasta adrese: Rūpniecības iela 4
Pilsēta/Novads: Alūksnes novads, Alūksne Pasta indekss: LV-4301 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Māra KAULIŅA Tālruņa numurs: 29438321
E-pasta adrese: aluksnes.nami@apollo.lv Faksa numurs: 64321456
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aluksne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.aluksne.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde finanšu līzingā SIA "ALŪKSNES NAMI" vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Alūksne

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde finanšu līzingā SIA "ALŪKSNES NAMI" vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
34144000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

27017 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AN 2015/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pirkuma līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: STOLLER SIA, 40003226944

Pasta adrese: Krasta iela 42

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1003

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: stoller@@stoller.lv

Tālruņa numurs: +37167245561

Faksa numurs: +37167245562

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 27017    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 32690.57    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv