Rezultāts: Augsnes kompaktors

Publicēts
01.04.2015
01.04.2015
Pasūtītājs
Svētes pagasta Z/s „Vilciņi1” (41701000745)
Uzvarētājs
SIA Agritech (40103246129)
Summa
48 450,00 EUR
Tālrunis
29455755

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/04/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Svētes pagasta Z/s „Vilciņi1”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41701000745

 Adrese: "Vilciņi", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

 Tālruņa numurs(-i): 29455755
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības īpašnieks Arnis Burmistris, 29455755, vilcini1@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes kompaktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/03/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 27/03/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA Ar Agro 43603039552 Varavīksnes, Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Agritech  40103246129  Krasta iela 42, Rīgas, LV-1003  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 48450 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv