Sludinājums: Frontālais iekrāvējs ar kausu, 2 gab.

Publicēts
27.03.2015
27.03.2015
Pasūtītājs
SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS" (40103626836)
Termiņš
21.04.2015
Tālrunis
6732 9816, 6732 6501

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103626836

Adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, Latvija, LV-1045

Tālruņa numurs(-i): 6732 9816
Faksa numurs(-i) (ja ir): 6732 6501

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Raivis Veckāgans, +371 67329816, Raivis.Veckagans@rto.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Frontālais iekrāvējs ar kausu, 2 gab.
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Eksporta iela 15, Rīga, LV-1170, Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/11/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 537840 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 21/04/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams):
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 400080__0_TAfrontalaisiekravejs273215.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv