Sludinājums: Graudu novākšanas kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
Z/s "Jaunkalniņi IS" (43601027883)
Termiņš
14.08.2014

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 30/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/s "Jaunkalniņi IS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601027883

Adrese: "Jaunkalniņi", Viesturu pagasts, Rundāles novads, Latvija, LV-3921

Tālruņa numurs(-i): 22101040
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Pilnvarotais, Raitis Ence, 20063000, raitis.ence@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu novākšanas kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Jaunkalniņi", Viesturu pagasts, Rundāles novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/07/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 110000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 14/08/2014
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Investīcijas materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 370061__0_jaunkalninispecifik72.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv