Sludinājums: Graudu novākšanas kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Rapši" (43601028855)
Termiņš
06.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Rapši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601028855

Adrese: “Jaunbērziņi”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, Latvija, LV-3936

Tālruņa numurs(-i): 29340453
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s „Rapši” īpašnieks Rolands Majevskis, Mob.tel. 29340453

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu novākšanas kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: “Jaunbērziņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV - 3936
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/03/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 250000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: „Jaunbērziņi”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Pasākums "Lauku saimniecību modernizācija"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav
10. Pievienotie dokumenti 340665__0_specifikacijakombains.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv