Sludinājums: Pētniecības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
14.09.2018
14.09.2018
Pasūtītājs
SIA Lattelecom (40003052786)
Termiņš
01.10.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Lattelecom

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003052786

Adrese

Rīga, Dzirnavu iela 105, Latvija, LV 1011

Tālruņa numurs(-i)

67051336;

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kārlis Kalniņš t. 25422518, Karlis.Kalnins@lattelecom.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pētniecības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvijas Republika

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/10/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA Lattelecom, Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” – 2. Projektu atlase kārtas ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv