Rezultāts: „Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē”

Publicēts
05.09.2018
05.09.2018
Pasūtītājs
Rīgas plānošanas reģions (90002222018)
Uzvarētājs
Valsts zinātniskā iestāde (bezpeļņas organizācija) "LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS" (40003112286)
Summa
13 492,44 EUR
Sludinājums
rpr.gov.lv/par-mums/par-iestadi/iep...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 05/09/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas plānošanas reģions, 90002222018

Pasta adrese

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Aleksandra Ivanova

Tālruņa numurs

+ 371 67226430

Faksa numurs

+ 371 6 7226431

E-pasta adrese

aleksandra.ivanova@rpr.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rpr.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://rpr.gov.lv/par-mums/par-iestadi/iepirkumi/2018-gads/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošana un koordinācija

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

„Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

„Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
73200000-4

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13492.44 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPR 2018/5/SBR

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

04/09/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Valsts zinātniskā iestāde (bezpeļņas organizācija) "LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS", 40003112286

Pasta adrese

Rīga, Dzērbenes iela 27

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

1006

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67553063

Faksa numurs

67550635

E-pasts

koks@edi.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

http://www.kki.lv/

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13492.44    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13492.44    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERAF, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālā programma 2014.-2020.gadam, projekts "Smart Blue Regions"

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv