Rezultāts: “Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana” (Par mutiskās (secīgās un sinhronās) tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu un Par rakstiskās tulkošanas (standarta un steidzamas) pakalpojumu nodrošināšanu)

Publicēts
24.01.2018
24.01.2018
Pasūtītājs
Valsts administrācijas skola (90000028156)
Uzvarētājs
Linearis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (41203019463)
Summa
35 999,99 EUR
Sludinājums
www.vas.gov.lv/lv/arhivs...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/01/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts administrācijas skola, 90000028156

Pasta adrese

Raiņa bulvāris 4

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Vitālijs Jupatovs

Tālruņa numurs

67224017

Faksa numurs

67229116

E-pasta adrese

vas@vas.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vas.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vas.gov.lv/lv/arhivs

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

“Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana” (Par mutiskās (secīgās un sinhronās) tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu un Par rakstiskās tulkošanas (standarta un steidzamas) pakalpojumu nodrošināšanu)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Klātienē (Pasūtītāja telpās) vai neklātienē

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

“Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana” (Par mutiskās (secīgās un sinhronās) tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu un Par rakstiskās tulkošanas (standarta un steidzamas) pakalpojumu nodrošināšanu)

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
79540000-1
79530000-8

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

35999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAS 2017/06-04/11 ESF

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ar uzvarētāju noslēgti 2 līgumi: 1. "Par mutiskās (secīgās un sinhronās) tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu"; 2. "Par rakstiskās (standarta un steidzamas) tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

12/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Linearis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 41203019463

Pasta adrese

Krišjāņa Barona iela 59/61

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1001

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67277260

Faksa numurs

66104015

E-pasts

linearis@linearis.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.linearistranslations.com

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 35999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 35999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ESF 3.4.2.0/15/I/002, “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”
 2. ESF 3.4.2.0/15/I/001, “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Ar uzvarētāju noslēgti 2 līgumi par kopējo summu 35999,99 euro bez PVN.

Avots: pvs.iub.gov.lv