Sludinājums: Iekšējais audits SIA “Līgatnes komunālserviss” komunālo pakalpojumu tarifu aprēķinu metodikā un uzskaitē

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Līgatnes novada dome (90000057333)
Termiņš
19.12.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Iveta Rozenberga
E-pasts
Sludinājums
www.ligatne.lv/iepirkumi...
Tālrunis
64155653

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums: 06/12/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Līgatnes novada dome, 90000057333

Pasta adrese

Spriņģu iela 4

Pilsēta / Novads

Līgatne

Pasta indekss

LV-4110

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpersona(-as)

Iveta Rozenberga

Tālruņa numurs

64155653

Faksa numurs

64155636

E-pasta adrese

iveta.rozenberga@ligatne.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ligatne.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ligatne.lv/iepirkumi

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Līgatnes komunālserviss", 54103099071

Pasta adrese

"Skaļupes", Skaļupes

Pilsēta / Novads

Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

Pasta indekss

LV-4110

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Mārcis Kalniņš

Tālruņa numurs

26465257

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

marcis.kalnins@ligatne.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ligatne.lv

Pircēja profila adrese (URL): www.ligatne.lv

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.ligatne.lv/iepirkumi

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image iepriekš minētajā kontaktpunktā
image citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Līgatnes novada dome, 90000057333

Pasta adrese

Nītaures iela 6, Augšlīgatne

Pilsēta / novads

Līgatne

Pasta indekss

LV-4108

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Iveta Rozenberga

Tālruņa numurs

64155653

Faksa numurs

64155636

E-pasts

iveta.rozenberga@ligatne.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.ligatne.lv

NUTS kods

LV008

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minētajā adresē
image šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Iekšējais audits SIA "Līgatnes komunālserviss" komunālo pakalpojumu tarifu aprēķinu metodikā un uzskaitē

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

"Skaļupes", Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Iekšējais audits SIA "Līgatnes komunālserviss" komunālo pakalpojumu tarifu aprēķinu metodikā un uzskaitē

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
79212200-5

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 30/06/2018 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

LND 2017/29

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 19/12/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30; piektdienās - no plkst. 8:00 līdz 15:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 19/12/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

19/12/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv