Rezultāts: Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana

Publicēts
05.08.2016
05.08.2016
Pasūtītājs
Krustpils novada pašvaldība (90009118116)
Uzvarētājs
SIA “DZIETI” (42403010964)
Summa
10 000,00 EUR
Sludinājums
www.krustpils.lv/pasvaldiba/publisk...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 05/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Krustpils novada pašvaldība, 90009118116

Pasta adrese

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

Pilsēta / Novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5202

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Vita Salmiņa

Tālruņa numurs

65237623

Faksa numurs

65237611

E-pasta adrese

iepirkumi@krustpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.krustpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Krustpils novada pašvaldība

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

10000

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79419000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KNP 2016/22

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: LĪGUMS Nr. 2.1-42/16/32

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

24/05/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “DZIETI”, 42403010964

Pasta adrese

Raiņa iela 35A

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV 4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4569    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līgums uz 24 mēnešiem

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv