Rezultāts: Vides reklāmas plākātu izgatavošana un eksponēšana Rīgā 2016.gadā

Publicēts
26.04.2016
26.04.2016
Pasūtītājs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (90000013606)
Uzvarētājs
SIA "JCDecaux Latvija" (40003310198)
Summa
31 996,80 EUR
Sludinājums
www.iksd.riga.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 26/04/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 90000013606

Pasta adrese

Krišjāņa Valdemāra iala 5

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inese Cipruse

Tālruņa numurs

67181652

Faksa numurs

E-pasta adrese

iksd@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iksd.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.iksd.riga.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldības iestāde
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Vides reklāmas plākātu izgatavošana un eksponēšana Rīgā 2016.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Izgatavot un eksponēt plakātus reklāmas stendos sabiedriskā transporta pieturvietās un statiskajos un/vai dinamiskajos reklāmas stendos

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79341000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

31996.8 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD IKSD 2016/14

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: pakalpojuma līgums

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/04/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "JCDecaux Latvija", 40003310198

Pasta adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 9-3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67320717

Faksa numurs

67322639

E-pasts

laura.saliete@jcdecaux.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 31996.8    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 31996.8    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2. punktu, jo Departamenta atklāts konkurss "Vides reklāmas plakātu izgatavošana un eksponēšana Rīgā 2016.gadā", identifikācijas Nr. RD IKSD 2016/6 1.daļā tika izbeigts bez rezultāta.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv